Vuur

Armoede mag nooit een reden zijn om buiten de boot te vallen, maar dat is het helaas wel want armoede en sociale uitsluiting gaan hand in hand, daar is geen ontkomen aan. Armoede is geen keuze, geen natuurlijk verschijnsel. Het is een groot onrecht. Een onrecht waar Artikel 3 de kriebels van krijgt.
Doelgericht en vanuit het hart pakken we initiatieven op, benutten we kansen en zetten ons in voor armoedebestrijding. Vol VUUR trekken we ten strijde, want niets doen is gewoonweg geen optie.

Preventie, vroegsignalering, en hulp, is essentieel, logisch, want hoe vroeger je begint hoe meer winst je kunt behalen. Vaak echter komt armoede- en schuldenproblematiek niet of pas laat in beeld, met alle gevolgen ten spijt. Artikel 3 ziet juist daar een enorme kans in de armoedebestrijding.

Wij geloven dat armoedebestrijding begint bij het verlagen en weghalen van de drempels. Drempels bij professionals, drempels bij initiatieven en drempels bij overheidsintanties. Al die struikelblokken zorgen ervoor dat je al valt voordat je op kunt staan.

Door het vergroten van inzichten en het aanreiken van handvaten voor professionals is het mogelijk een brug te slaan naar de al aanwezige mogelijkheden in de directe omgeving.

De samenwerking met het onderwijs, woningcorporaties, hulpverlening, vrijwilligersorganisaties et cetera is hierbij onmisbaar. Want het geheel is meer als de som der delen!

error: Content is protected !!