Wisselgeld

Het project Wisselgeld geeft, door middel van voorlichting & training voor professionals in het basisonderwijs, meer inzicht in hoe armoede en sociale uitsluiting te herkennen zijn en hoe je dit bespreekbaar kunt maken. Ook kan gekeken worden waar lokale kansen liggen, om op aan te sluiten, door middel van een organisatie-en omgevingsscan.

In Nederland leeft 1 op de 9 kinderen in armoede. Gekeken naar scholen betekent dit, landelijk, gemiddeld 2 a 2,5 per klas. Er zijn veel projecten en activiteiten op het gebied van armoede bestrijding en sociale uitsluiting beschikbaar en evenzoveel deuren waar men op kan kloppen voor hulp en begeleiding. Maar wist je dat 75% van alle mensen die op of onder de armoede grens leven de weg naar die initiatieven, hulp of ondersteuning niet weten te vinden?  75%!

Natuurlijk is het onderwijs een geweldige basis en kan een solide signaalfunctie vervullen, want ieder kind gaat naar school. Daar zijn echter twee hobbels te nemen. Allereerst geldt dat ongetwijfeld voor veel thema’s wat de druk nog meer kan opvoeren bij leraren. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek, wat is uitgevoerd in opdracht van o.a. het Jeugdeducatiefonds, dat 71% van de leerkrachten aangeeft grote moeite te hebben armoede in hun klas te signaleren. 

Hier ligt wederom een enorme kans in de armoedebestrijding! Wisselgeld pakt die kans op.

error: Content is protected !!