Alinda Scheepers

Alinda Scheepers heeft zich jarenlang ingezet voor dak- en thuislozen en is sinds 2018 als freelancer werkzaam binnen het sociaal domein op beleidsniveau voor een andere kijk op armoede en schuldenproblematiek. Haar werkzaamheden bestaan uit het geven van advies, voorlichting en training. Haar doel is de systeemwereld dichter bij de leefwereld van mensen te brengen voor meer  begrip en een positieve verandering in het huidige beleid wat niet vertrekt vanuit armoede maar vanuit het systeem.

“Het armoede en schuldenprobleem is complex en het beleid niet meer van deze tijd. Leven in armoede is een onrecht, daar moet iets aan veranderen. Ik kijk daarin naar mogelijkheden en zoek naar samenwerkingsverbanden van betrokken organisaties. Ik laat de stem van mensen in armoede en schulden horen. Als ik na het geven van advies of voorlichting, de kanteling zie en er nagedacht gaat worden over een meer passend beleid wat echt vanuit armoede vertrekt waar uiteindelijk 1,2 miljoen mensen in Nederland mee geholpen zijn heb ik mijn doel bereikt.”

error: Content is protected !!