Daadkracht

Artikel 3 richt zich primair op professionals die direct of indirect met armoede te maken hebben en levert een concrete bijdrage aan armoedebestrijding en het voorkomen van sociale uitsluiting.

Bijvoorbeeld om door middel van voorlichtingen en trainingen op maat meer inzicht te verkrijgen in hoe deze thema’s te herkennen en bespreekbaar te maken.

Daarnaast biedt Artikel 3 de mogelijkheid voor het optimaal benutten van (lokale) kansen om op aan te sluiten, door middel van een organisatie- en omgevingsscan.

Tenslotte initieert en investeert Artikel 3 in initiatieven rondom armoede die een concreet verschil maken.

error: Content is protected !!