De uitdaging

Artikel 3 is een initiatief wat in 2018 is gestart is met De Uitdaging. Hier worden, in eerste instantie Eindhovense, woningcorporaties uitgedaagd, om te stoppen met huisuitzettingen waarbij kinderen betrokken zijn. De naam Artikel 3 vindt zijn herkomst in artikel 3 van de rechten van het kind:

Verdragstekst: Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

Het belang van het kind moet dus voorop staan bij álle maatregelen waar kinderen bij betrokken zijn. Dat geldt voor iedereen; ouders, leerkrachten, rechters etc. Dit blijkt een begrip wat echter op verschillende manieren ingevuld kan worden en dat is ook precies wat de praktijk laat zien. Meestal zijn de overige artikelen uit hetzelfde verdrag basis voor de invulling van hoe dat belang er uit zou kunnen zien.

Als Artikel 3 wordt opgevoerd in een rechtszaak dan moet de rechter het meewegen. Vreemd genoeg gebeurt dit niet bij huisuitzettingen, dan prevaleert het strafrecht of beter de algemene veiligheid, openbare orde et cetera. Een ontruiming wordt niet gezien als bedreigende opvoedingssituatie….. Althans tot nog toe.

Bij De Uitdaging is het kind het uitgangspunt, altijd het kind.  Niet de ouders, niet het strafbaar feit, niet de huurachterstand, maar het belang van het kind is ten alle tijden het uitgangspunt.

Dus De Uitdaging in het kort? Stoppen met huisuitzettingen waar kinderen bij betrokken zijn. Gewoon stoppen, niet meer doen. In 2018 is gestart met een pilot bij een Eindhovense woningcorporatie, een tweede heeft aangegeven het een interessant gegeven te vinden. De missie is om binnen vijf jaar de Eindhovense woningcorporaties hiervan te overtuigen. Daarna, of eerder, mag het wat mij betreft zich als een olievlek over Nederland verspreiden.

error: Content is protected !!